Ticaret Bakanlığı Veri Sözlüğü

28 Mayıs 2024

Ulusal Veri Sözlüğü Projesinin 2. fazında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) tarafından kurumların ana iş alanı olan konulardan başlamak üzere örnek seçeceği bir uygulama veya proje üzerinden kendi veri sözlüğünü oluşturması beklenmekte; 3. fazda ise kurumların veri sözlüğü kapsamını esas çalışma alanının tamamını içerir şekilde genişletmesi beklenilmekteydi. Başkanlığımız koordinasyonunda Ulusal Veri Sözlüğü Sistemine (UVS) aktarılacak bilgi sistemlerinin belirlenmesi, Genel Müdürlüklerimizde çalışma gruplarının oluşturularak UVS’ye tanımlanması ve belirlenen bilgi sistemlerine ait veri seti ve veri elemanlarının UVS’ye aktarılması işlemleri tamamlanmıştır. Projenin 3. fazının bitiş tarihi olan Aralık 2022 yılı itibariyle Bakanlığımızca taahhüt edilen 946 veri seti ve 8764 veri elemanının %100 oranda UVS’ye girişleri gerçekleştirilmiştir.
 
CBDDO tarafından Ulusal Veri Sözlüğü çalışmaları kapsamında veri nitelik çalışmalarının Ulusal Veri Sözlüğü Yazılımı üzerinde işlevsel olarak daha etkin yürütülebilmesi için bir “Analiz Modülü” geliştirilmiştir. Analiz Modülü üzerinden şimdiye kadar Ulusal Veri Sözlüğü Yazılımına (UVS) aktarılan veri seti ve veri elemanları üzerinde çalışma yapılarak hata ve eksikliklerin raporlanması, bu hata ve eksikliklerin giderilmesi ve sisteme girilen veri elemanlarının nihai halinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Söz konusu çalışma 2023 yılı tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Ulusal Veri Sözlüğü Projesi dinamik bir yapıda olup Bakanlığımız bünyesine yeni yazılımlar eklendikçe, mevcut yazılımlar üzerinde değişiklikler yapıldıkça veya yazılım entegrasyonları aşamalarında sürekli güncelleştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulacaktır.

Ulusal Veri Sözlüğü Projesi 2024 yılı hedefleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

1. Veri girişlerinin tamamlanması çalışmalarının tamamlanması,

2. Mükerrer veri ögelerinin temizlenmesi ve ilişkisel problemleri olan veri ögelerinin gözden geçirilmesi, onarılması ve silinmesi çalışmalarının tamamlanması,

3. Veri ögelerinin nitelik çalışmalarının tamamlaması,

4. Veri ögelerinin nitelik puanı değerlendirilmesi için DDO ile birlikte yapılacak çalışmanın tamamlanması,

5. Veri sözlüklerinin kullanıma hazır hale getirilmesi.

Ticaret Bakanlığı  Veri Sözlüğü Sistemine aktarılmış olan veri seti ve veri elemanlarından kesitlerin yer aldığı; Veri Sözlüğü Projesinin amaç, kapsam ve dayanaklarının yanında veri sözlüğü oluşturma metodolijisini kapsayan kitapçığa ulaşmak için tıklayınız

 

Ulusal Veri Sözlüğü Portalına Ulaşmak İçin Tıklayınız